Boys Varsity Basketball, Girls Varsity Softball · Testing